สินค้าในมูลนิธิ

ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามทอกี่เอวมีปักลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าประยุกต์แต่งผ้าอาข่าเก่า
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อประยุกต์จากเสื้อกะเหรี่ยง
ดูเพิ่มเติม
ย่ามทอกี่เอว ไม่มีลาย
ดูเพิ่มเติม
ผ้าทอละว้า สีดำ
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าผ้าเมี่ยนปิดหน้า3
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม