สินค้าในมูลนิธิ

ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อคอปาดปัดเมี่ยนลาว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าประยุกต์แต่งผ้าอาข่าเก่า
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อประยุกต์จากเสื้อกะเหรี่ยง
ดูเพิ่มเติม
ผ้าทอละว้า สีดำ
ดูเพิ่มเติม
กางเกงลาวครั่งละเอียดสีเทา
ดูเพิ่มเติม
กางเกงลาวครั่งละเอียดสีครม
ดูเพิ่มเติม
ชุดเดรสหญิงกระเหรี่ยงสีขาว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามเล็กทอมีลาย
ดูเพิ่มเติม