สินค้าในมูลนิธิ

เสื้อกระเหริ่ยงผู้หญิง ทอลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิง
ดูเพิ่มเติม
เสื้อคลุมจกฝ้ายเข็นมือลายไก่ดำ
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิงปักลายทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
กางเกงผ้ากัญชงทรงเป้ายาน
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยง ญ.ปักลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิงปักลายสมัยใหม่
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกระเหรี่ยงผู้หญิงทอลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอ
ดูเพิ่มเติม