สินค้าในมูลนิธิ

เสื้อกะเหรี่ยงหญิง
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามทอมีลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยง ญ.ทอลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิงปักลายสมัยใหม่
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกระเหรี่ยงผู้หญิงทอลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอ
ดูเพิ่มเติม
ย่ามทอลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามทอลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม