สินค้าในมูลนิธิ

ชุดเชวา (เดรสกะเหรี่ยง)
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยง
ดูเพิ่มเติม
เสื้อคลุมจกฝ้ายเข็นมือไก่สีแดง1.1
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงชาย.ทอลาย
ดูเพิ่มเติม
เดรสผ้าฝ้ายถักโครเชต์ลูกไม้แขนสองข้างสีคราม
ดูเพิ่มเติม
ย่ามเล็กทอมีลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกระเหริ่ยงผู้หญิง ทอลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อคลุมจกฝ้ายเข็นมือลายไก่ดำ
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิงปักลายทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม