ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: เสื้อกะเหรี่ยงชายทอมีลาย

ขนาด(กxยxส): 60x59x0 เซนติเมตร

น้ำหนัก: 250 กรัม

ระยะเวลาการผลิต: 5 วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: น.ส. ณัฐพิมล ไพรพุฒิพงษ์

เบอร์โทร: ติดต่อครูนิชา สาละวินพรพนา ครู สสท. ที่ ศกร.ตชด.บ้านแม่ละนา โทร 098-7746889

ที่อยู่: 101 หมู่ที่ 6 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

อ่านเพิ่มเติม