สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จย่า

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขา ในพระบรมราชานุเคราะห์

มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสหกรณ์การผลิตประจำหมู่บ้าน สงเคราะห์แก่ชาวไทยภูเขาที่มีความเดือดร้อนในด้านความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ สงเคราะห์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาและค่าภาคปฏิบัติแก่นักเรียนห่างไกลในถิ่นธุรกันดารที่เรียนดี และมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สินค้าในมูลนิธิ

ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามทอกี่เอวมีปักลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าประยุกต์แต่งผ้าอาข่าเก่า
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อประยุกต์จากเสื้อกะเหรี่ยง
ดูเพิ่มเติม
ย่ามทอกี่เอว ไม่มีลาย
ดูเพิ่มเติม

แผนที่ที่ตั้งมูลนิธิ

Wat Suan Dok School

137 Suthep Rd, Tambon Su Thep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200

ดูใน Google Map