ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: เสื้อประยุกต์จากเสื้อกะเหรี่ยง

ขนาด(กxยxส): xx เซนติเมตร

น้ำหนัก: กรัม

ระยะเวลาการผลิต: วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

เสื้อตัวนี้ผลิตมาจากเสื้อผ้าทอมือกะเหรี่ยงของนางสาว มึจะเล วนานิเวศ หมู่บ้านเลโพเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: H&HILLS

เบอร์โทร: 083-1986224

ที่อยู่: 139/1 หมู่ที่3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม