ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: กระเป๋าประยุกต์แต่งผ้าอาข่าเก่า

ขนาด(กxยxส): xx เซนติเมตร

น้ำหนัก: กรัม

ระยะเวลาการผลิต: วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

กระเป๋าใบนี้ผลิตจากผ้าใยกัญชงทอมือ แต่งด้วยผ้าปักมือลวดลายดั้งเดิม
ตามวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่าลอมมี่

เอช แอนด์ ฮิลส์ นำมาผ้ามาประยุกต์ขึ้นรูปเป็นกระเป๋าโดยการเย็บด้วยมือทั้งใบ

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: H&HILLS

เบอร์โทร: 083-1986224

ที่อยู่: 139/1 หมู่ที่3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม