ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: ย่ามทอกี่เอวมีปักลาย

ขนาด(กxยxส): 30x30x0 เซนติเมตร

น้ำหนัก: 150 กรัม

ระยะเวลาการผลิต: 2 วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: น.ส. วาพะ จงดีหาญชัย

เบอร์โทร: ติดต่อครูโบว์ 098-7639168 ที่โรงเรียน ตชด. แม่หลองใต้

ที่อยู่: 138 หมู่ที่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (บ้านแม่หลองใต้)

อ่านเพิ่มเติม