ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต
รูปภาพที่อยู่อาศัย

วันเดือนปีเกิด: 12 กันยายน 2001

ชื่อนามสกุล: น.ส. วาพะ จงดีหาญชัย

เบอร์โทร: ติดต่อครูโบว์ 098-7639168 ที่โรงเรียน ตชด. แม่หลองใต้

ที่อยู่: 138 หมู่ที่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (บ้านแม่หลองใต้)

อาชีพ: ทอผ้า เกษตรกร

รายได้: 10000.00 บาทต่อปี

บุตร-ธิดา:
บุตร 1 คน ช.1 คุณแม่ลูกยังเล็ก

รายละเอียดผู้ผลิต: นส.วาพะ จงดีหาญชัย อายุ 20 ปี ปัจจุบันทำการเกษตร และทอผ้าหาลี้ยงชีพ มีลูก 1 คนพึ่งแต่งงาน มีลูกเล็ก วันที่มูลนิธิ มผข. ไปสำรวจมีผลิตภัณฑ์บางชิ้นยังทำไม่เสร็จเรียบร้อย มี่ย่ามสองผืนจึงขอให้ทางมูลนิธิฯ ช่วยนำไปจำหน่ายให้ก่อน หลังจากนี้จะรีบทำให้เสร็จ ทีมงานก็จะไปช่วยรับผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้ น.ส .วาพะ ตั้งใจว่าให้ลูกโตอีกซักนิด จะทอผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นอาชีพเสริมต่อไป