ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว

ขนาด(กxยxส): 29x28x เซนติเมตร

น้ำหนัก: 100 กรัม

ระยะเวลาการผลิต: 2 วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: นางหน่อเล ผู้คงประหยัด

เบอร์โทร: : 065-0105622 ติดต่อนายศุภชัย หลานชายชาย

ที่อยู่: 37/3 หมู่ที่ 10 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

อ่านเพิ่มเติม