ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต
รูปภาพที่อยู่อาศัย

วันเดือนปีเกิด:

ชื่อนามสกุล: นางหน่อเล ผู้คงประหยัด

เบอร์โทร: : 065-0105622 ติดต่อนายศุภชัย หลานชายชาย

ที่อยู่: 37/3 หมู่ที่ 10 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

อาชีพ: ทอผ้า เกษตรกร

รายได้: 10000.00 บาทต่อปี

บุตร-ธิดา:
บุตร 8คน แต่ไม่มีลูกคนใดมาอยู่ดูแล

รายละเอียดผู้ผลิต: นางหน่อเล ผู้คงประหยัด อายุ 71 ปี เป็นกะเหรี่ยง สะกอ อาชีพ ทอผ้า อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแม่กองคา มีเวลาว่างก็ถักกระเป๋าย่าม ผ้าห่ม เสื้อขายหรือแจกคนในหมู่บ้านแล้วแต่ใครจะให้เงินหรือข้าว สิ่งของต่างๆมาแลกตอบแทนให้ ทอผ้าฝ้ายแบบชาวกะเหรี่ยงโบราณ มีฝีมือในการทอผ้าดีมาก ปัจจุบันสามีแยกทางกันไปแล้ว อาศัยอยู่คนเดียว ขาพิการเดินไม่ได้จะเคลื่อนที่ไปทีไหนต้องถัดก้นไปทีละน้อย กลางคืนต้องใช้ไฟตะเกียง ไฟฉาย ในการมองเห็น นางหน่อเล มีบุตรมากถึง 8 คน แต่ไม่มีใครมาอยู่ดูแล รายได้ส่วนหนึ่งได้จากบัตรสวัสดิการของรัฐ