ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: กระเป๋าผ้าเมี่ยนปิดหน้า4

ขนาด(กxยxส): xx เซนติเมตร

น้ำหนัก: กรัม

ระยะเวลาการผลิต: วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

เอช แอนด์ ฮิลส์นำผ้าปักลวดลายดั้งเดิมตามแบบวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง ซึ่งผ้าปักชิ้นนี้โดยปาติชนเผ่าม้งใช่เป็นผ้าสำหรับปิดด้านหน้ากระโปรง  มาประยุกต์เป็นกระเป๋า ออกแบบให้ดูทันสมัย  ขึ้นรูปเป็นกระเป๋าโดยการเย็บด้วยมือทั้งใบ  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าแบบดั้งเดิมของชนเผ่า และใช้งานได้สะดวกขึ้นในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: H&HILLS

เบอร์โทร: 083-1986224

ที่อยู่: 139/1 หมู่ที่3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม