สินค้าในมูลนิธิ

เสื้อกะเหรี่ยงผู้หญิง
ดูเพิ่มเติม
ชุดเดรสหญิงกระเหรี่ยงสีขาว
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอ
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิงทอลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามหมากพลู
ดูเพิ่มเติม
สื้อกะเหรี่ยงผู้หญิงปักลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกระเหริ่ยงผู้หญิง ทอลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิงทอกี่เอวปักลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิงทอมือลายร่วมสมัย
ดูเพิ่มเติม
กางเกงสีครามแต่งผ้าลาวครั่งสีเเดง
ดูเพิ่มเติม