สินค้าในมูลนิธิ

ผ้าถุงสำเร้จกะเหรี่ยงทอลาย
ดูเพิ่มเติม
ผ้าห่มทอกี่เอว (ฝ้ายธรรมชาติ)
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอ
ดูเพิ่มเติม
ย่ามทอกี่เอว ไม่มีลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามทอกี่เอวมีปักลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามหมากพลู
ดูเพิ่มเติม
สื้อกะเหรี่ยงผู้หญิงปักลาย
ดูเพิ่มเติม
ย่ามส่งบุญ
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกระเหริ่ยงผู้หญิง ทอลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิงทอกี่เอวปักลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิงทอมือลายร่วมสมัย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงชายทอมีลาย
ดูเพิ่มเติม