ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: ย่าม 5

ขนาด(กxยxส): xx เซนติเมตร

น้ำหนัก: กรัม

ระยะเวลาการผลิต: วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: น.ส. น่อลุกกู ธนตาลกนก

เบอร์โทร: 095-3514105 หรือติดต่อ ด.ต.หญิง ภัคฐ์พิชา เสถียรวีระกูล ครูจูน 090-2645540

ที่อยู่: 1 หมู่ที่ 12 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 58110

อ่านเพิ่มเติม