ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว

ขนาด(กxยxส): 29x28x เซนติเมตร

น้ำหนัก: 100 กรัม

ระยะเวลาการผลิต: 2 วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: นางมุแฮ สิงขรบรรจง

เบอร์โทร: ติดต่อ 087-8126455 และนางแสงจันทร์ 089-26556389 ตัวแทนชาวบ้านกองแป

ที่อยู่: 52/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

อ่านเพิ่มเติม