สินค้าในมูลนิธิ

ย่ามส่งบุญ
ดูเพิ่มเติม
กางเกงลาวครั่งละเอียดสีครม
ดูเพิ่มเติม
ตะกร้าสานจากหญ้าสามเหลี่ยม
ดูเพิ่มเติม
ผ้าตวนละว้า
ดูเพิ่มเติม
หมวกสานด้วยไม้ไผ่ รองด้านในด้วยแผ่นพลาสติก
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยง ญ. ปักลูกเดือย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อเจ้าสาวเผ่าละว้า
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
เสื้อคลุมจกฝ้ายเข็นมือสีกรม3
ดูเพิ่มเติม
ย่ามเล็กทอมีลาย
ดูเพิ่มเติม
ผ้าถุงสำเร้จกะเหรี่ยงทอลาย
ดูเพิ่มเติม
ชุดเชวา (เดรสกะเหรี่ยง)
ดูเพิ่มเติม