ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: เสื้อกระเหริ่ยงผู้หญิง ทอลาย

ขนาด(กxยxส): 55x64x เซนติเมตร

น้ำหนัก: 350 กรัม

ระยะเวลาการผลิต: 7 วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: นางอัมพร ยืนยงคงสกุล

เบอร์โทร: ติดต่อ ส.ต.ท. หญิง วิไลวรรณ สาบรรณกิจ โทร 064-1574329

ที่อยู่: 32 ม.12 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม