สินค้าในมูลนิธิ

เสื้อจกฝ้ายเข็นมือลายไก่ดำสีอ่อน
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอว
ดูเพิ่มเติม
ผ้าซิ่นทอลายเย็บสำเร็จ
ดูเพิ่มเติม
เสื้อทอละว้าหญิง
ดูเพิ่มเติม
เสื้อหญิงปัก
ดูเพิ่มเติม
ผ้าทอลายละว้า
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกระเหริ่ยงผู้ชาย ทอลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงหญิง
ดูเพิ่มเติม
ผ้าซิ่นทอลายเย็บสำเร็จ
ดูเพิ่มเติม
ย่ามกะเหรี่ยงทอกี่เอวปักลาย
ดูเพิ่มเติม
เสื้อกะเหรี่ยงชาย
ดูเพิ่มเติม