ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: เสื้อกะเหรี่ยงผู้หญิง

ขนาด(กxยxส): 52x48x เซนติเมตร

น้ำหนัก: 250 กรัม

ระยะเวลาการผลิต: 0 วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: น.ส.ปุจา เรืองรุ่งวิจิตร

เบอร์โทร: ติดต่อครูชลชนก ศกร.ตชด. พะกะเช 097-9575197

ที่อยู่: 216 หมู่ที่ 11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (พะกะเช)

อ่านเพิ่มเติม