สินค้าในมูลนิธิ

ร่มลายชนเผ่า
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าใส่ขวดน้ำผ้าเมี่ยน7
ดูเพิ่มเติม
สร้อยอาข่าประยุกต์แบบยาว
ดูเพิ่มเติม
สร้อยอาข่ามุดดั้งเดิม
ดูเพิ่มเติม
สร้อยคอเผ่าลั๊วะดั้งเดิม
ดูเพิ่มเติม
เสื้อคอปาดผ้ากัญชงปักไหม
ดูเพิ่มเติม
เสื้อไหมสีชมพู
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าผ้าต่อม้ง
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋ารุ่นเฮเลนประยุกต์ลายผ้าปักชนเผ่า S4
ดูเพิ่มเติม
ชุด ชนเผ่าไทแดง
ดูเพิ่มเติม
กางเกงจกสามหับ
ดูเพิ่มเติม
เสื้อผ้ากัญชงแต่งผ้าปักคอจีน
ดูเพิ่มเติม