สินค้าในมูลนิธิ

กระเป๋าประยุกต์รุ่นเฮเลนสีฟ้าชมู
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าประยุกต์รุ่นเฮเลนสีม่วงเล็ก
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าประยุกต์ผ้าจกเข็นมือ
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าประยุกต์แต่งผ้าอาข่าชนเผ่าผาหมี
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าประยุกต์แต่งผ้าอาข่าชนเผ่าลอมี
ดูเพิ่มเติม
พวงกุญแจพู่
ดูเพิ่มเติม
ลายผ้าปักชนเผ่า
ดูเพิ่มเติม
กระเป๋าผ้าชาวเขาใบเล็ก
ดูเพิ่มเติม