ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: ตะกร้า

ขนาด(กxยxส): xx เซนติเมตร

น้ำหนัก: กรัม

ระยะเวลาการผลิต: วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: นางวาสนา ตีลู

เบอร์โทร: 086-1887831

ที่อยู่: 153/6 ม.7 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม