ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: เสื้อกะเหรี่ยง ทอกี่เอวแต่งผ้าปัก

ขนาด(กxยxส): xx เซนติเมตร

น้ำหนัก: กรัม

ระยะเวลาการผลิต: วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: หน่อมะแอ

เบอร์โทร: 0831986224

ที่อยู่: บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม