ข้อมูลสินค้า

รูปภาพสินค้า

ชื่อสินค้า: กระเป๋าผ้าปัก

ขนาด(กxยxส): xx เซนติเมตร

น้ำหนัก: กรัม

ระยะเวลาการผลิต: วัน

วันผลิต:

วันหมดอายุ:

รายละเอียดผู้ผลิต:

ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต

ชื่อนามสกุล: โบะพะ รัตนอารยธรรม

เบอร์โทร: 0831986224

ที่อยู่: บ้านเมืองแพม ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม