ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต
รูปภาพที่อยู่อาศัย

วันเดือนปีเกิด: 04 พฤษภาคม 1983

ชื่อนามสกุล: นางพิกุล เอมอิ่มใจ

เบอร์โทร: 098-0265012

ที่อยู่: 6/3 หมู่ที่ 10 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

อาชีพ: ทอผ้า เกษตรกร

รายได้: 30000.00 บาทต่อปี

บุตร-ธิดา:
มีบุตร 3 คน ช. 1 คน ญ. 2 คน

รายละเอียดผู้ผลิต: นางพิกุล เอมอิ่มใจ อายุ 37 ปี เป็นกะเหรี่ยง สะกอ อาชีพ ทอผ้า อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแม่กองคา เลี้ยงลูก มีเวลาว่างก็ถักกระเป๋าย่าม เสื้อทอขาย ทอผ้าฝ้ายแบบชาวกะเหรี่ยงโบราณ มีฝีมือในการทอผ้าดี ปัจจุบันอยู่กับสามีพ่อ แม่ ลูกอีก 3 คนอยู่ด้วยกัน สามีทำเกษตรปลูก พริก ปลูก ข้าว หาเงินส่งบุตรเรียน